ปรากฏการณ์ทุ่งน้ำแข็งแห่งเทือกเขา

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สวยงามจากธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้ชมกัน แต่ก็ไม่ใช้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่เสมอไปเพราะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบนยอดเขาสูงและหาชมยากที่ปรากฏการณ์หนึ่งของโลก อย่างปรากฏการณ์ทุ่งน้ำแข็ง หรือ Penitentes ปรากฏการณ์นี้มีลักษณะของน้ำแข็งและหิมะที่พบในเทือกเขาสูงในระดับ 4,000 เมตรขึ้นไปซึ่งเป็นทุ่งน้ำแข็งที่เด่นในช่วงบริเวณที่หิมะในเทือกเขาละลายแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ละลายที่เป็นทุ่งสีขาวโล่งๆถามกลางเทือกเขา มีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมสูง หรือมีลักษณะเหมือนใบมีดมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร แท่งน้ำแข็งรูปทรงประหลาดนี้เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ที่ละลายน้ำแข็งบนเทือกเขาซึ่งมีส่วนของน้ำแข็งที่ยังแข็งมากพอที่จะละลายได้ช้าทำให้บางส่วนละลายเหมือนถูกกัดเซาะ และเป็นรูปร่างประหลาดขึ้น บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาว เนื่องจากลักษณะของก้อนน้ำแข็งที่แหลมยาว มองไกลๆเหมือนกับหมวกของนักบวช ปรากฏการณ์นี้ค้นพบขึ้นใน ปี 1835 ของนักบวชชื่อว่า ดาวิน ซึ่งเขาได้เดินทางไปยังเมือง Argentinian city of Mendoza ในระหว่างทางที่เขากำลังเพลินกับการเดินทางเขาพบกับทุ่งน้ำแข็งกว้างใหญ่บริเวณเทือกเขาที่ส่วนมากหิมะละลายหมดแล้ว เขาเขียนบันทึกในบันทึกการเดินทางของเขาในระหว่างเดินทางจนทำให้มีผู้คนเริ่มสนใจปรากฏการณ์นี้ ส่วนใหญ่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในแทบเทือกเขาแอนดีส หรือบริเวณภูเขาไฟในความสูงระดับ 3000 เมตรขึ้นไป ซึ่งน่าทึ่งมากต่อมาในระหว่างปี 1954-1965 Louis Lliboutry ได้ศึกษาแท่งน้ำแข็งในบริเวณนั้นทำให้พบว่าทุ่งน้ำแข็งนี้เกิดจาก การระเหยและการกลั่นตัวในจุดเยือกแข็ง น้ำบริสุทธิ์ในน้ำแข็งระเหยช้าทำให้น้ำไม่บริสุทธิ์เกิดการระเหยตัวจนเกิดทุ่งน้ำแข็งในที่สุด