ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่ภูเขาไฟ

บนโลกมีปรากฏธรรมชาติที่น่าทึ่งมากมาย ซึ่งบางปรากฏการณ์ก็มีส่วนมากที่เราเคยเห็นแต่บางสถานที่นั้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากและมีโอกาสเกิดน้อยครั้ง อย่างเช่น ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าขณะภูเขาไฟระเบิด ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพียงจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ และไม่ใช่ภูเขาไฟทุกลูกที่มีปรากฏการณ์นี้

ปรากฏการณ์นี้เริ่มมีการพูดถึงมากในเหตุการณ์ภูเขาไฟในประเทศชิลีระเบิดในปี 2008 ซึ่งการระเบิดนี้ทำให้มีฟ้าผ่าเป็นสายเห็นได้เด่นชัดและหลายครั้งมาก จนนักวิทยาศาสตร์ต้องหาคำตอบการปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมยากนี้กรณีปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การแยกประจุไฟฟ้า โดยเกิดจากปฏิกิริยาทางอิเล็กตรอน หรือ Volcano Lightning โดยทั่วไปการเกิดฟ้าผ่านั้นเกิดจาก เฆมฟ้าคะนองที่หยดน้ำและผลึกน้ำแข็งเกิดการเสียดสีกันจนเกิดประจุอนุภาคอลิตรอนประจุบวก การเสียดนี้ก่อเกิดเส้นไฟฟ้าทอดยาวลงมาอย่างสวยงาม แต่ก็เป็นอันตรายมากเพราะกระแสไฟมีกำลังมากพอที่จะคร่าคนได้ ดังนั้นจึงมีการเตือนถึงฟ้าผ่าเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองห้ามอยู่กลางแจ้งและห้ามเล่นมือถือ

สำหรับการเกิดฟ้าผ่าในภูเขาไฟนั้น เกิดขึ้นโดย 2 กรณีคือ ฟ้าผ่าจากธุลีภูเขาไฟ มีลักษณะการเกิดคล้ายๆกับฝนฟ้าคะนอง เมื่ออนุภาคของฝุ่นและธุลีภูเขาไฟปะทุขึ้นทำให้เกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นจนเกิดการสะสมของอิเล็กตรอนการเสียดสีมากขึ้นทำให้เกิดฟ้าผ่าบริเวณภูเขาไฟหรือในขณะที่กำลังปะทุ และ ฟ้าผ่าขณะเริ่มปะทุ เกิดอนุภาคและฝุ่นผงเคลื่อนที่คนละทิศทางบางครั้งมีการปะทะกันและสูญเสียอิเล็กตรอนจะมีประจุในขั้วบวกจนเกิดฟ้าผ่าขึ้น