หมอก

หมอก หรือ Fog เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดได้ทั่วโลก หมอกมีลักษณะคล้ายเมฆบางๆที่สัมผัสกับพื้นดิน แต่ทว่ามีการแยกคำว่า เมฆและหมอกออกไปซึ่งนักวิทยาศาสตร์พิจารณาว่า เมฆที่เคลื่อนที่สัมผัสกับพื้นดิน อาคาร ภูเขา สิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ที่ถูกจัดว่าเป็นหมอกมากกว่าเมฆ ทั้งนี้ก็มีการจัดประเภทและความแตกต่างระหว่างหมอกและละอองหมอก ซึ่งจะมีความหนาแน่น้อยกว่า หมอกปกติทั่วไปหากเกิดจะทำให้ลดการมองเห็นทั่วไปน้อยกว่า 1 กิโลเมตร หมอกส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่สูงเช่น ภูเขา หรือ เกิดขึ้นตามป่าไม้ที่มีความชื้นมาก รวมถึงเกิดขึ้นในแม่น้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

หมอกก่อตัวขึ้นโดยสภาวะความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิหรือจุดน้ำค้าง ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 2.5 องศาเซลเซียส ซึ่งไอน้ำจะเริ่มก่อตัวและการควบแน่นในอากาศ ไอน้ำที่เกิดขึ้นจากการระเหยของน้ำและน้ำแข็ง ทำให้เกิดละอองน้ำหรือลักษณะคล้ายกับเมฆ หมอกนั้นหากเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นเมื่อมองจากด้านบนของหมอกจะเห็นเป็นหมอกปกคลุมพื้นที่ด้านล่างซึ่งมองจากด้านบนจะมีความสวยงามมาก ซึ่งในประเทศไทยเกิดขึ้นมากแถบพื้นที่ป่าและภูเขาสูงจะเห็นเป็นเมฆหมอกแผ่ขยายกว้างซึ่งคนไทยเรียกว่า ทะเลหมอก นอกจากหมอกจะเกิดขึ้นตามพื้นที่ภูเขาและป่าแล้ว หมอกยังเกิดขึ้นในทะเลอีกด้วยซึ่งจะเห็นมากเช่น สะพานโกลเด้นเกต เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งหมอกชนิดนี้เรียกว่า หมอกทะเล เกิดจากปรากฏการณ์ของเกลือที่อยู่เหนือพื้นน้ำทะเล

หมอกแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ก็มีความอันตรายไม่น้อยหมอกทำให้พื้นที่นั้นๆมีทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงมากเช่นอาจก่ออุบัติเหตุได้ อย่างเช่น วันที่  28 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 เครื่องบินรุ่น บี-25 มิตเชลล์ พุ่งชนเข้ากับตึกเอ็มไพร์สเตตเพราะหมอกลงจัด