ปรากฏการณ์ปูแดง วางไข่ที่ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกมีภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ป่าดิบชื้นไปจนถึงทะเลทรายกว้างใหญ่และมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งติดอันดับสัตว์ที่ชุกชุมที่สุดในโลกอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่ของจระเข้เป็นจำนวนมากอีกประเทศหนึ่งด้วย

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี บริเวณเกาะคริสต์มาส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปูแดงนับล้านตัวที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปูแดงกว่า 100 ล้านตัวเดินทางออกจากป่าเพื่อมาวางไข่ที่ชายทะเล เกาะคริสต์มาสอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียซึ่งนอกจากมนุษย์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นที่อยู่อาศัยของปูแดง ซึ่งเป็นปูน้ำเค็มพวกมันอาศัยอยู่ในชายป่าใกล้กับชายฝั่งของเกาะ ซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นทางผ่านของรถยนต์ต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาในบริเวณนั้นเมื่อถึงฤดูกาลวางไข่ของปูแดงนั้น จะอพยพเดินทางไปที่ชายทะเลและเดินทางข้ามถนนที่เสี่ยงถูกรถเหยียบจำนวนมาก และปูบางตัวต้องเข้าไปในบ้านพักอาศัยของคน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนบนเกาะชินกับปรากฏการณ์น่าทึ้งนี้

ในปัจจุบันทางการของเมืองบนเกาะได้รณรงค์อนุรักษ์พันธุ์ของปูแดงโดยเมื่อถึงฤดูกาลวางไข่ในเดือนพฤศจิกายน ทางการจะจัดเส้นทางสำหรับปูโดยสร้างสะพานเพื่อให้ปูเดินทางขึ้นไปป้องกันไม่ให้รถเหยียบ บางเส้นทางทางการต้องปิดถนนเพื่อไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน โดยในช่วงนั้นเราจะเห็นกองทัพปูแดงกว่าล้านตัวเดินข้ามถนนเป็นสีแดงสวยงาม เมื่อวางไข่แล้วปูแดงก็จะเดินทางกลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง